Σχέδιο

Πάτρικ Άντζερε

DR

Εγκατεστημένος στο νότο της περιοχής του Παρισιού για περισσότερα από είκοσι χρόνια, ο αρχιτέκτονας Patrick Anjuère ειδικεύτηκε στην κατασκευή, την ανακαίνιση και την επέκταση μεμονωμένων κατοικιών. Ιδιαίτερα ασκείται στη βελτιστοποίηση και ανάπτυξη της γης σύμφωνα με τους περιορισμούς τους, συνδυάζει γενναιόδωρα το σύγχρονο στυλ του με το χαρακτήρα των υπαρχόντων. Πρόκειται πραγματικά για την εκτέλεση της δουλειάς σας με σιγουριά, με ένα μόνο πρόσωπο επαφής για τη διάρκεια του έργου και την εφαρμογή του.

PATRICK ANJUÈRE AS Κατασκευή τέχνης
3, rue Louis-Dupont,
91140 Clamart.
Τηλ. : 01 40 95 10 95
Ιστοσελίδα: www.architecteurs.fr/anjuere/